Jozef Mikóczi - VAPEX

Štvrtocká 6
90044 Tomášov
IČO: 14057182

Informácie o subjekte Jozef Mikóczi - VAPEX

Tu môžete hodnotiť ekonomický subjekt %s. Každé hodnotenie môžete vykonať len raz, preto si dajte záležať na tom, aby ste hodnotili správne. Firmu/podnikateľa hodnoťte predevšetkým v oblasti, s ktorou máte osobnú skúsenosť. Hodnotiť môžete z pohľadu klienta, z pohľadu pracovníka/zamestnanca alebo z pohľadu dodávateľa služieb, či tovaru.